Duyuru


 27 Mart 2018 Salı


Duyuru

       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları belirleyen Tebliğin “Başvuruda İstenen Belgeler, Başvuru Şekli” başlıklı 32 nci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, işçi statüsüne geçiş için güncel kabul ve red listeleri yayımlanmıştır.

      696 sayılı KHK’da belirtilen şartları taşımadığı daha sonra tespit edilen adayların başvuruları, geçiş sürecinin tüm aşamalarında red olarak değerlendirilecek, geçiş süreci tamamlansa dahi iş sözleşmesi tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecek, kişiye yapılan ücret vb. tüm ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

      Red listesinde belirtilenler, Muğla İl Valiliği bünyesinde oluşturulan İtiraz Komisyonuna 28-29-30 Mart 2018 tarihlerinde itirazda bulunabilecektir.

      Listelerde bulunan tüm personele ilanen tebliğ olunur. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Kabul listesi için tıklayınız

Red listesi için tıklayınız


Habere ait Diğer Fotoğraflar