Muski Tarihçesi

Muski; 2560 Sayılı Kanuna göre 31 Mart 2014 tarih ve 28958 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6072 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Kamu Tüzel Kişiliğidir. Muski’nin Norm Kadrosu ve Bütçesi Büyükşehir Belediyesi Bütçesinden ayrı olup; Yönetim Kurulu ve Genel Kurul (Büyükşehir Belediye Meclisi) Muski'nin Karar organlarıdır. Muski’nin ilk Geçici Yönetim Kurulu Toplantısı 12 Mayıs 2014 tarihinde yapılmış, İlk Genel Kurul Toplantısı 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Misyon

Halkımıza temiz, kaliteli ve sağlıklı içme suyu sunan su kaynaklarını en verimli şekilde kullanan,koruyan,kullanılmış suların geri dönüşümünü sağlayan ve kurumsal gelişiminde modern yönetim anlayışını benimseyen kurum olmak..

Vizyon

Su ve Kanalizasyon hizmetlerinde yüksek standartlarda hizmet sunan, sürekli gelişen, etkin ve alanında güven duyulan su idaresi olmak.