Karar No Konu Karar Özeti
21 Gündem Duyurulan Gündem; Başkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Tekliflerden oluşan 1 maddelik gündemin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Karar için tıklayınız
22 Ek Ödenek MUSKİ Yönetim Kurulunun 29.07.2022 tarihli ve 97 sayılı kararı ile görüşülerek Genel Kurula sunulan, Genel Müdürlüğümüz ihtiyaçları kapsamında ödenek ihtiyacı bulunan bütçe kalemlerine konulmak üzere 2022 yılı bütçesinde ihtiyaç duyulan ek ödeneğin, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu ekinde sunulduğu şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.Karar için tıklayınız.
22 Ek Ödenek Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.
23 MUSKİ 2022 Yılı Su ve Atıksu Satış Tarifesi- Plan Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.
23 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2022 yılı Su ve Atıksu Satış Tarifesi MUSKİ Yönetim Kurulunun 29.07.2022 tarihli ve 98 sayılı kararı ile tespit edilerek Genel Kurula sunulan, “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2022 yılı Su ve Atıksu Satış Tarifeleri Değişikliği” Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Muhammet KARAKUŞ, Kemal İLHAN, Haluk LAÇİN, Mehmet Hikmet SELÇUK, Ufuk BİLDİRİCİ, Halil İbrahim DOĞRAMACI, Mesut KARATAŞ, Kamil CEYLAN Vekili Ömer ÖLMEZ, Fatih ÖLEMEZ, Mustafa KARACAN, Eray ÇİÇEK, Hürol ÖNDER, Yakup OTGÖZ Vekili Harun HIRA, Mustafa KARAKUŞ, Özay TÜRKLER, Beyhan AKCAN, Biray TAŞKESİĞİ, Emre KARAÖZ, Mustafa ŞAHBAZ ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Selim BAĞCIOĞLU ve İlhan ŞİMŞEK’ in 21 Ret oyuna karşılık, (Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve İYİ Parti Grubunun) 29 Kabul oyları ile 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu ekinde sunulduğu şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ. Karar için tıklayınız.
24 Toplantıya Katılamayan Genel Kurul Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi MUSKİ Genel Kurulu’nun 2022 yılı Ağustos ayı olağanüstü toplantısına katılamayan; Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Veli PABUŞÇU, Mehmet DEMİR, Mehmet OKTAY, Aylin YÜKSEL, Ethem SAYAR, Fehmi Selçuk EVCİ, İhsan ÖZTÜRK, Alim UZUNDEMİR, İsmail MİLAT, Mustafa KARA, Alper ÇALIKOĞLU, Bayram Önder AKDENİZLİ, Halil Faik BOZKURT, Levent TOSUN ve Mustafa TOKSÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Karar için tıklayınız.
Karar No Konu Karar Özeti
8 Gündem Duyurulan Gündem; Başkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Tekliflerden oluşan 2 maddelik gündemin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
9 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu Genel Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesine istinaden hazırlanan, MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporunun; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Hürol ÖNDER, Biray TAŞKESİĞİ, Halil İbrahim DOĞRAMACI, Yakup OTGÖZ, Özay TÜRKLER Vekili Mehmet Atalay AKMAN, Muhammet KARAKUŞ Vekili Hüseyin BÜYÜKOKUTAN ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Selim BAĞCIOĞLU ve İlhan ŞİMŞEK’ in 8 Ret oyu ile Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Kamil CEYLAN’ ın 1 Çekimser oyuna karşılık (Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve İYİ Parti Grubunun) 32 Kabul oyları ile 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince kabulüne Genel Kurulumuzca OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.
10 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42 nci 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddelerindeki hükümler gereğince Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
10 MUSKİ 2021 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Blançosu- Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
11 MUSKİ 2021 Yılı Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri -Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
11 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı Cetvellerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42 inci, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü , Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35 inci ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddelerindeki hükümler gereğince Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
12 Ek Ödenek MUSKİ Yönetim Kurulunun 22.04.2022 tarihli ve 54 sayılı kararı ile görüşülerek Genel Kurula sunulan, Genel Müdürlüğümüz ihtiyaçları kapsamında elektrik, akaryakıt, kimyevi ürün, personel ve sıhhi tesisat alımlarının enflasyon oranları ve döviz kurundaki ani yükseliş sebebiyle artmasından dolayı bütçeye konulan ödeneğin yetersiz kalması sebebiyle ihtiyaç duyulan ek ödeneğin, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
12 2022 yılı Ek Ödenek- Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
13 MUSKİ Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliği- Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
13 MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı MUSKİ Yönetim Kurulunun 02.02.2022 tarihli ve 20 sayılı kararı ile görüşülerek Genel Kurula sunulan, “MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” nın 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
14 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2022 yılı Hizmet Tarifesi MUSKİ Yönetim Kurulunun 29.04.2022 tarihli ve 65 sayılı kararı ile tespit edilerek Genel Kurula sunulan, “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2022 yılı Hizmet Tarifesi” nin 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu ekinde sunulduğu şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
14 MUSKİ 2022 yılı Hizmet Tarifesi- Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
15 Yazılı Önerge- Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
15 Yazılı Önerge Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz Hürol ÖNDER ve Selim BAĞCIOĞLU tarafından verilen yazılı önergenin 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
16 MUSKİ Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı MUSKİ Yönetim Kurulunun 06.05.2022 tarih ve 70 sayılı kararı ile görüşülerek Genel Kurula sunulan, “MUSKİ Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” nın 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
16 MUSKİ Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği- Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
17 Toplantıya Katılamayan Genel Kurul Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi MUSKİ Genel Kurulu’nun 2022 yılı Mayıs ayı olağanüstü toplantısına katılamayan; Kemal ÖZYURT, Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Kemal İLHAN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet Hikmet SELÇUK, Ufuk BİLDİRİCİ, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Fatih ÖLEMEZ, Fehmi Selçuk EVCİ, İhsan ÖZTÜRK, Mustafa KARACAN, Eray ÇİÇEK, Gürsel İNCE, Alim UZUNDEMİR, İsmail MİLAT, Mustafa KARA, Alper ÇALIKOĞLU, Bayram Önder AKDENİZLİ, Levent TOSUN, Beyhan AKCAN, Mustafa TOKSÖZ, Emre KARAÖZ ve Mustafa ŞAHBAZ’ın mazeretlerinin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
Karar No Konu Karar Özeti
1 Gündem Duyurulan Gündem; Başkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Tekliflerden oluşan 14 Maddelik Gündemin Görüşülmesine Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
2 Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliği MUSKİ Genel Kurulunun 25.11.2021 tarih ve 42 sayılı kararı ile görüşülerek kabul edilen “MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ile ilgili Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulunun 30.12.2021 tarih ve 1690/8 sayılı kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen Yönetmelik Taslağının, 2560 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi gereğince Sayıştay Başkanlığından geldiği şekliyle Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
3 İç Denetçi Kadro İhdası 28.10.2021 tarihli ve 31642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Genel Müdürlüğümüz emrine tahsis edilen 3 adet İç Denetçi Kadrosunun ekli (I) sayılı Kadro İhdası Cetvelinde belirtildiği şekilde ihdasına, 5436 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ve 5018 sayılı Kanunun 65 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 23 üncü maddesi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
4 Norm Kadro İhdası 17.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Genel Müdürlüğümüz (E) Grubu: Belediye Bağlı Kuruluşları Norm Kadro Standartları Cetvelinde E2 grubunda yer almıştır. Anılan Yönetmelik hükmü gereği düzenlenen Ek, (I) Sayılı Cetvel: Kadro İhdası (Memur), Ek, (V) Sayılı Cetvel: Sürekli İşçi Kadrolarının, 2560 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü gereğince İhdasının yapılmasına Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
5 Tahsis Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait İlimiz Bodrum İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 511 ada 76 parsel numaralı, 9.007,01 m² tapu alanına sahip taşınmazda kalıcı bina yapmamak, futbol sahası mahiyeti dışında kullanmamak, var olan tesislerin bakım ve onarımı üstlenmek, giderlerini karşılamak ve yatırıma başlanılacağı bildirildiğinde ivedilikle taşınmazın terk edilmesi şartları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47 inci maddesi ve 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına 10 (on) yıl süre ile bedelsiz ve şartlı olarak tahsisinin yapılmasına Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
6 Taşınmaz Devri Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait İlimiz Bodrum, Menteşe, Fethiye, Seydikemer, Milas ve Marmaris İlçelerinde bulunan Ekli listede nitelikleri belirtilen 8 adet taşınmazın, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 2560 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince ileriki yıllarda üzerine sondaj kuyusu, terfi merkezi vb. çalışmaları yapılması durumunda gerekli izinlerin verilmesi kaydıyla Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına iade edilmesine/devredilmesine Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
7 Genel Kurul Üyelerinin İzinli Sayılması MUSKİ Genel Kurulu’nun 2022 yılı Mayıs ayı toplantısına katılamayan; Mehmet Hikmet SELÇUK, Ufuk BİLDİRİCİ, Fatih ÖLEMEZ, Ethem SAYAR, Mustafa KARACAN, Halil Faik BOZKURT ve Mustafa TOKSÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
Karar No Konu Karar Özeti
18 Gündem Maddelerinin Kabulü
19 2017 yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi
20 2017 yılı Yatırım Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi
21 2017 yılı ile izleyen iki yılın Gelir ve Gider Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi
22 İlimiz Milas ilçesi Hacıahmetler mahallesinde 207,41m2 yüzölçümlü “Çeşme havuz fırın avlusu” nitelikli 113 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 139,31m2 büyüklüğündeki kısmının MBB Başkanlığına 10 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsisinin yapılması
23 İlimiz, Yatağan İlçesi, Turgut Mahallesinde, 6 pafta 886 parsel numaralı 2.468,00m² yüzölçümlü, avlulu okul ve bahçesi vasıflı, ½ hissesi Genel Müdürlüğümüze ait taşınmazın su deposu dışında kalan, 1.440,00m² lik kısmının ½ hissemiz oranında MBB Başkanlığına 10 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsisinin yapılması
24 İlimiz Milas İlçesi, Güllük Mahallesi 280 ada, 16 parsel numaralı (eski 400 parsel) arsa vasfındaki 48,17m2 yüzölçümlü taşınmazın MBB Başkanlığına devredilmesi
25 İlimiz Milas İlçesi, İçme Mahallesi, 115 ada, 89 parsel numaralı (eski 488 parsel) kuyu ve arsası vasfındaki 242,88m2 yüzölçümlü taşınmazın MBB Başkanlığına devredilmesi
26 MUSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
27 Norm Kadro Değişikliği yapılması
28 MUSKİ Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
29 Geçici işçi vizesi(Hakan ŞENOL)
30 Geçici işçi çalıştırılması
31 İki Asil İki Yedek Denetçilerin seçimi
32 Denetçi ücretleri
33 15 Genel Kurul üyesinin izinli sayılmaları