Kamu Hizmet Standardı

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici birinci maddesinde; idarelerin, Yönetmelikte öngörülen hususlara ilişkin gerekli her türlü idari, teknik ve hukuki düzenlemeleri Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde gerçekleştirmeleri; beşinci maddesinde; idarelerin sundukları kamu hizmetlerinin envanterini kurumsal internet sayfasında ve e-Devlet Kapısında en güncel şekli ile yayınlamaları; altıncı maddesinde ise idarelerin “Kamu Hizmet Standartları Tablosunu” hazırlayarak vatandaşların kolayca görebileceği panolarda, kurumsal internet sayfalarında ve e-Devlet Kapısında duyurmaları gerektiği belirtilmektedir. Bu kapsamda Muğla Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü “Kamu Hizmet Standartları Tablosu” Aşağıdaki Daire Başkanlıklarımıza tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Güncel Tarihi: 27.09.2023