Muski Tarihçesi

Muski; 2560 Sayılı Kanuna göre 31 Mart 2014 tarih ve 28958 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6072 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Kamu Tüzel Kişiliğidir. Muski’nin Norm Kadrosu ve Bütçesi Büyükşehir Belediyesi Bütçesinden ayrı olup; Yönetim Kurulu ve Genel Kurul (Büyükşehir Belediye Meclisi) Muski'nin Karar organlarıdır. Muski’nin ilk Geçici Yönetim Kurulu Toplantısı 12 Mayıs 2014 tarihinde yapılmış, İlk Genel Kurul Toplantısı 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Misyon

Muğla'mıza; içme ve kullanma suyu ile atıksu hizmetlerini çevre ve insan sağlığını esas alarak etkin, verimli kaliteli ve kesintisiz bir şekilde sunmak.

Vizyon

Su ve atıksu hizmetlerinde yüksek standartlarda hizmet sunan, sürekli gelişen, etkin ve alanında güven duyulan öncü bir kurum olmak.